OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Žijúci‚ ktorí účinkovali v BBD

 

 

Žijúci‚ ktorí účinkovali v BBD

 

Adam Cyril ; * 04.07.1954 Kendice ; ord.: 18.06.1988 Banská Bystrica ; 

   pôs.: TT    

             

Adámik  Radoslav, CSsR ; * 26.08.1974  Bojnice ; ord.: 25.06.2005 Staré Hory ;

   pôs.: CSsR

 

Andrášik   Sebastián ; * 26.05.1965 Martin ; ord.: 17.06.1989 Banská Bystrica;

   pôs.: suspendovaný

 

Babjak  Marián, PhLic. ;* 19.05.1971 Brezno ; ord.: 03.06.1995 Teplička n.Váhom ;

   pôs.: ZA

  

Bajzík  Peter, MS ; * 04.06.1973 Považská Bystrica ; ord.: 17.06.2000 Chrenovec

   pôs.:  MS

 

Baláž  Peter ; * 03.08.1980 Nová Baňa ; ord.: 18.06.2011 Banská Bystrica ;

   pôs.. suspendovaný

 

Baňovič  Ľudovít, SDB ; * 06.08.1961 ; ord.: 04.04.1990 ;

   pôs.: SDB

 

Bartal  Karol  Oto, O. Praem; * 28.08.1933 Kravany n.D. ; ord.: 29.06.1958

   Bratislava ; pôs.: O. Praem.

 

Bartal  Rudolf, OCD ; *12.04.1974 Skalica ; ord.: 08.06.2002 Priechod ;

   pôs.: OCD

 

Bartoš  František, ThLic.; * 21.06.1967 Piešťany ; ord.: 17.08.1991 Modrý

   Kameň ; pôs.: OOS

 

Beniač  Branislav,  SJ; *0702.1970 Zilina ; ord.: 23.06.2001 Bratislava ;

   Pôs.: SJ

 

Benko  Marián ; * 24.07.1968 Bojnice ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: ČR

 

Benko  Róbert, SDB ; 14.03.1970 Bratislava ; ord.: 22.06.2002 ;

    pôs.: SDB

 

Bezák  Róbert, CSsR. Mons. ThLic.; * 01.03.1960 Handlová ; ord. 17.06.1984 Banská

     Bystrica ; pôs.: em. trnavský arcibiskup

 

Bindas  Stanislav, CM ; * 12.11.1974 Humenné ; ord.: 23.06.2001 Banská Bystrica ;

   pôs.: CM

 

Bodnár  Ondrej  Markolín, OP ; * 21.06.1972 Michalovce ; ord.: 06.07.1996

   Košice ; pôs.: OP

 

Böhm  Pavol ; *14.01.1952 Bratislava ; ord.: 10.10.1975 Bratislava ;

   pôs.:  BA

 

Bohunický  Jozef; * 24.09.1973 Žiar n. Hronom ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: laicizovaný

 

Boros  Karol ; *   ; ord.:

     pôs.:

 

Búry  Jozef ;* 17.12.1966 Župkov ; ord.: 29.06.1992 Banská Bystrica ;

   pôs.: laicizovaný

 

Bysiek  Szczepan  Boguslaw, SCJ ; * 22.09.1980 PL ; ord.: 06.06.2006 PL ;

   pô.: SCJ

 

Cempura  Jozef  Mikolaj ,ThLic., SCJ ; *  02.12.1973 Źegocina (PL);

   ord.:  03.06.2000 Stadniky (PL) ; pôs.: SCJ

 

Ciaglo  Wladyslav, MIC ; * 26.04.1965 Stadla (PL) ; ord.: 16.06.1991 Warszawa ;

   pôs.: MIC

 

Ciepelski  Artur ; * 02.12.1966 Pionki (PL);  ord.: 28.08.1993 Topoľčany ;

   pôs.:  PL

Cserey  Andrej  Emil ; * 08.09.1943 Budapešť ; ord.: 20.06.2009  Vác ;

   pôs.: Vác

 

Červeň  Anton, ThDr., PaedDr.: , SDB * 22.02.1955 Chlebnice ; ord.:

   04.04.1990 Bratislava ; pôs.: SDB

 

Dado  Branislav, PhD. ; * 20.10.1972 Partizánske ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

    pôs.: SJ

 

Dávid  Vojtech, ThLic, Sch P. ; * 12.04.1953 Kuchyňa ; ord.: 13.06.1998 Nitra ;

   pôs.:  Sch P.

 

Dedík  Adam, SCJ ; * 27.07.1984 Handlová (Nitr. Pravno) ; ord.: 18.06.2011 Banská

   Bystrica ;  pôs. SCJ

 

Děd  Marián, PhDr., PhD. ; * 03.01.1981 Hlohovec ; ord.: 17.06.2006 Banská Bystrica

   pôs.: suspendovaný

 

Diós  Ladislav ; * 14.02.1977 Veľký Krtíš ; ord.: 09.06.2001 Bratislava ;

   pôs.:  suspendovaný

 

Donoval  Jozef ;  * 02.03.1955 Banská Bystrica ; ord.: 11.06.1978 Bratislava ;

   pôs.: laicizovaný

 

Drška  Vladimír ; * 01.07.1950 Lipová ; ord.: 10.06.1973 Bratislava ; 

   pôs.: TT

 

Dubec  Juraj ;* 16.08.1958 Kežmarok ; ord.: 12.12.1988 ;

   pôs.: ČR    

 

Dúbravický Dušan ; * 28.04.1975 Partizánske ; ord.: 12.06.1999 Bratislava ;

   pôs.: NR

 

Ďubek  Filip  Pavol, OP ; * 17.07.1971 Oravská Polhora ; ord.: 10. 06 2006 ;

   pôs. OP

 

Ďungel  Bohumír, CM, Ing. ; * 01.01.1942 Teplička n. Váhom ;

   ord.: 11.05.1977 ; pôs.: CM

 

Ďurica  Ján, SJ, ThDr.,Ph. ; * 30.07.1943 Hriňová ; ord.: 05.06.1966 Bratislava ;

   pôs.: SJ

 

Fabčin  Ľubomír ; * 19.10.1967 Trenčín ; ord.: 11.02.1997 Jeruzalem ;

   pôs.: Luxemburg

 

Fabo  Branislav, OFM Cap. ; * 29.03.1974 Bánovce n. Bebravou ;

   ord.: 23.09.2000 Žilina ; pôs.: OFM Cap.

 

Fábry  Štefan ; * 18.07.1981 Handlová ; ord.: 13.08.2005 Banská Bystrica ;

   pôs.: ZA

 

 Faruga  Piotr Marek Noe, OCD ; * 24.01.1975 Varšava (PL) ;

   ord.: 17.05.2008 Krakov (PL) ; pôs.: OCD – PL

 

Feledík  Vincent, SDB ; * 13.11.1954  Bardejov ; ord.: 12.02.1988 Bratislava ;

   pôs.: SDB

 

Figeľ  Peter, SDB, Mgr.; * 12.08.1975 ; ord.: 17.04.2004  Bardejov ;

   pôs.:  SDB

 

Flamík  Róbert, SDB ; * 11.06.1977 Skalica; ord.: 18.06.2006 ;

 

Flimel  Ivan, CSsR ; * 01.03.1960 Handlová ; ord.: 09.05.1992 Staré Hory ;

   pôs.: CSsR

 

Fotta  Peter, OP ; * 19.01.1958 Bardejov ;  ord. 18.04.1986 ;

   pôs.: OP

 

Franek  Peter ; * 07.04.1976 Žilina ; ord.: 18.06.2005 Martin-sever ;

   pôs.:  ZA

 

Fusko  Tomáš, OFM Cap. ;  ord. 2016 ; 

   pôs.: OFM Cap.

 

Gábris  Frantisek, SJ ; * 10.01.1956 Cadca ; ord. 03.12.1987 Bratislava

  pôs.: SJ

 

Gábriš  Ľudovít ; * 19.09.1978 Považská Bystrica ; ord.: 18.06.2005  Martin-sever ;

   pôs.: ZA

 

Gál  Ján ; * 13.03.1967 Banská Bystrica ; ord.: 15.06.1991 Banská Bystrica ;

   pôs.: laicizovaný

 

Galis  Tomáš, Mons., ThDr., PhD, doc.; * 22.12.1950 Selice ; ord.: 06.06.1976

   Bratislava ; kons.: 25.09.1999 Banská Bystrica ; pôs.: žilinský biskup

 

Gallo  Emil, MIC ; * 11.07.1968  Ilava ; ord.: 08.06.2002

   pôs. MIC - Polsko ;

 

Gallovič  Jozef ; * 26.04.1961 Poprad ; ord.: 26.08.1987 Sidlce-PL ;

   pôs.: TT

 

Gbur  Andrej, OCD ; * 11.02.1973 Morag-PL ; ord.: 15.05.1979 Kraków ;

   pôs.: OCD

 

Gera  Pavel ; *  03.08.1979 Žilina ; ord.: 17.06.2006 Banská Bystrica ;

   pôs.: ZA

 

Gibala  Jozef, SDB ; * 30.08.1952 Detv. Huta ; ord.: 05.12.1982 Berlin ;

 pôs.: SDB

 

Glejdura  Pavel ; * 04.01.1951 Liptovská Teplička ; ord.: 15.06.1991 Bratislava ;

   pôs.:  TT

 

Gorczyński  Viktor  Jozef  Bernard, OCD ;  ord.: 28.05.1987  Krakow ;

   pôs.: OCD

 

Gradalski  Roman  Ján, MS ; * 11.04.1963 Gorlice – PL ; ord.: 20.06.1989 ;

   pôs.:  MS

 

Graus  Milan ; *  24.06.1972 Nová Baňa ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: suspendovaný

 

Greňa  Ivan; * 07.07.1977 ;  ord..: 09.05.2002;

  pôs.:  RV

 

Hajas  Benedikt  Róbert, OP ; 16.06.1969 ; ord. 24.06.1995 ;

    pôs.:  OP

 

Hajzok  Igor, Ing., SDB ; * 02.02.1964 ; ord.: 23.05.1992 ;

   pôs.: SDB

 

Hanko  Ján  Joachim, OFM Cap. ; * 30.09.1943 Kanianka ; ord.: 21.06.1970

   Bratislava ; pôs.: OFM,Cap.

 

Hasík  Radovan ; * 19.07.1981 Bratislava; ord.: 20.06.2015 Banská Bystrica;

 

Hirko  Michal, OFM Cap. ; * 28.03.1973 Trebišov ; ord.: 12.07.1997 Žilina ; 

   pôs.: OFM Cap.

 

Holbička  Peter, ThLic.; * 20.04.1973 Čadca ; ord.: 27.06.1998 Korňa ;

   pôs.: ZA

  

Honíšek  František, CM ; * 20.09.1959 Raková ; ord.: 04.09.1993 ;

   pôs.: CM

 

Horváth  Alexander  Tadeáš, OP ; * 25.11.1973 Bratislava ; ord.: 08.06.2002

   Košice ; pôs.: OP

 

Hovanec  Marián  Slavomír, OP ; * 15.03.1961 Bardejov ; ord.: 25.06.1994

    Košice ; pôs.:  OP

 

Hrabovecký  Peter, SDB ; * 08,12.1968 Prešov ; ord.: 15.06.1996 Prešov ;

   pôs.: SDB

 

Hrtus  Jozef, Mons.; * 19.05.1950 Turzovka ; ord.: 10.06.1972 Bratislava ;

   pôs.: ZA

 

Huďa  Tomáš, Sch P. ; * 17.02.197  Bardejov ;  ord.: 15.06.2002 Nitra ;

   pôs.: Sch P.

  

Hudeček  František, Ing.; * 12.08.1950 Kojšov ; ord.: 09.10.1982 Bratislava ;

   pôs.: TT         

 

Huk  Martin, CSsR ; * 09.08.1974 Bardejov ; ord.: 18.06.2000 Podolínec ;

   pôs.: CSsR

 

Hurňanský  Bartolomej  Vladimír, OP ; * 29.09.1968 Levoča ; ord.: 13.06.2004 ;

   pôs.: OP

 

Hypius  Václav, ThLic., CSsR ;* 19.11.1967 Bojnice ; ord.: 09.05.1992 Staré Hory ;  

   pôs. CSsR

 

Choma  Zenom, OCD ; * PL ; ord.: 09.01.2005 Kraków-PL ;

   pôs.: OCD

 

Jackanin  Jozef, CSsR ; * 03.03.1972 Bardejov ; ord.: 30.06.2007  Podolínec

   pôs.: CSsR

 

Jáger  Dominik ; * 24.11.1983 Zvolen ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.: OS OZ

 

Jakubec  Martin ; * 16.08.1973 Martin ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: suspendovaný

 

Jančiar  Bohuslav  Tomáš, OP ;  * 30.12.1970 Liptovský Mikuláš ;  ord.: 21.06.2003

   Košice ;  pôs.: OP

 

Janíček  Jozef ; * 11.06.1949 Lysá p. Makytou ; ord.: 14.06.1997 Nitra ;

   pôs.: NR

 

Jedinák  Anton, CM ; * 19.02.1973 Čadca ; ord.:

  pôs.: CM

 

Jendželovský  Ján, Ing.; * 23.08.1931  Horovce; ord. : 17.03.1992 Prešov ;

   pôs. :

 

Jendrejovský  Juraj; * 01.03.1970 Bojnice ; ord.: 27.06.1996 Banská Bystrica;

   pôs.: DS - Nemocnica Martin -  ZA

 

Jombík  Pavol; * 24.10.1975 Krupina ; ord.: 22.06.2002 Krupina ;

   pôs.: ČR

 

Josko  Martin, SDB ; * ; ord.: 20.09.2014 ;

    pôs.: SDB

 

Jurčík  Ladislav ; * 18.10.1965 Levoča ; ord. 17.06.1989 B. Bystrica

   pôs.:

 

Jurčík  Peter; * 19.06.1973 Martin ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.:  ZA

 

Kadluczka  Bogdan, MS ; * 02.12.1960 Rzeszów – PL ; ord.: 25.05.1986

   Dębowiec – PL ; pôs.: MS

 

Kadučák  Pavol; * 23.11.1965 Trstená ; ord.: 04.12.1989 Siedlce – Pl ;

   pôs.:   S

 

Karaffa  János, ThDr., PhD. ;* 11.03.1973 Dunajská Streda ; ord.: 14.06.1997

   Bratislava ; pôs.:  TT

 

Klóska  Mieczyslaw, SCJ ; * 03.08.1959 Nowy Sacz-PL ; ord.: 17.06.1987 Stadniky

   -PL. pôs.: SCJ

 

Klubert  Peter, SAC ; * 16.02.1979 S.N.Ves ; ord.: 08.05.2004 Oltarzew – Pl ;

   pôs. RV

 

Kopanický  Juraj ; * 18.12.1972 oslany ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs..:

 

Koščák  Miloslav,  OFM Cap. ; 13.07.1972 Kežmarok ; ord. 13.07.1996 ;

    pôs. OFM Cap.

 

Kotras  Marek, SchP. ; *  12.01.1978 Trenčín ; ord.: 15.06.2013 ;

   pôs.: SchP.

 

Kováč  Imrich ; * 15.10.1953 Dubník ; ord.: 12.06.1977 Bratislava

   pôs.: (NR)

 

Kováč  Ján ; * 16.04.1945 Krupina ; ord.: 17.06.1989 Banská Bystrica ;

   pôs.: laicizovaný

 

Kováč  Martin ; * 14.06.1985 Banská Bystrica-Fončorda ; ord.: 15.06.2013 Banská

   Bystrica ;  pôs.:  

 

Kovács  Attila ; *  ; ord.:

   pôs.:  Vacovská diecezá (H)

 

Kovaľ  Juraj, SDB ; * 29.03.1980 Prešov; ord. 09.06.2007

 

Kowalski  Andrzej, OSJ ; * 30.11.1969 Kobiernice-PL ; ord.: 28.04.1996

   Warszawa ; pôs.: OSJ

 

Kožuch  Jozef ; * 24.11.1966 Bratislava ; ord.: 06.09.1992 Detva ;

   pôs.: BA

 

Križan  Marek; * 08.08.1978 Piešťany ; ord.: 15.08.2003 Banská Bystrica ;

   pôs.:  TT

                                                                          

Krajči  Jozef, ThDr.; * 26.04.1941 Volkovce ; ord.: 15.12.1963 Bratislava ;

   pôs.:  BA        

 

Krajčík  Róbert, ICLic. ; * 13.12.1962 Topoľčany ; ord.: 13.06.1987 Banská

   Bystrica ;  pôs.:  ZA

 

Krempaský  Ján, CisLic.; * 23.06.1973 Zvolen ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: laicizovaný

 

Krchňavý Miloš ; * 02.02.1962 Levice ; ord. 15.06.1986 Bratislava

   pôs.: suspendovaný

 

Krovina  Michal  Milan, OP ; * 27.07.1963 Horná Suča ; ord.: 11.06.2005 Košice ; pôs.: OP  Košice

 

Kryštof  Chryzostom  František, OP ; * 01.05.1974 Myjava ; ord.: 27.06.1998

   Košice ; pôs.: OP

 

Krzyszycha  Wieslaw, MS ; * 01.12.1965 Lubaczow-PL ; ord.: 16.05.1992

   Dębowiec-PL ; pôs.:  MS

 

Kubrak  Wojciech, SAC ; * 09.05.1967 PL ; ord.: 10.05.1997 PL ;

   pôs.: SAC

 

Kučák  Stanislav, OFM Cap.: * 10.02.1973 Čadca ; ord.: 27.06.1998 ;

   pôs.: OFM Cap.

 

Kuder  Andrzej, MS ; *  ord.: 20.05.1984 ;

   pôs.: MS

 

Kušnír  Matúš  František, OP, Ing.; * 25.01.1967 Prešov ; ord.: 24.06.2000

   Košice ; pôs.: OP

 

Kvašňovský  Peter, SDB ; 17.09.1978 Žilina ; ord.: 09.06.2007 Prešov ;

   pôs.: SDB

 

Kvetan  Peter, CSsR ; *      ; ord.: 18.06.2016 ;

   pôs.: CSsR

 

Kycia  Robert, CMF ; * 08.08.1967 Bochnia-PL ; ord.: 22.05.1993 Wroclaw ;

   pôs.: CMF Polsko

 

Kyseľ  Juraj, SDB ; * 01.10.1944 Námestovo ; ord.: 09.06.1973 Bratislava ;

   pôs.: SDB 

 

Kýška  Matej, SchP. ; * 25.05.1950 Partizánske; ord.: 10.06.1973 Bratislava ;

   pôs.: TT

 

Labędz  Krzysztof, CMF ; * 29.12.1970 Łódz-PL ; ord.: 17.05.1997 Wroclaw ;

   pôs.: CMF Polsko

 

Lasota  Leonard, SAC ; * 27.03.1968 Rzeszów – PL ; ord.: 04.05.1996

   Oltarzew – Pl. ;  pôs.: SAC

 

Lasota  Piotr, SAC ; * 27.03.1968 Rzeszów-PL ; ord.: 04.05.1996 Oltarzew-PL

   pôs.: SAC

 

Legeny  Štefan ; * 06.07.1979 Banská Štiavnica ; ord.: 12.06.2004 Bratislava ;

    pôs.: supendovaný

 

Libič  Marián, Ing. ;* 19.10.1971 Bratislava ;  ord.: 18.06. 2005  Bratislava ;

   pôs.: BA

 

Lietavay  Bystrík, CSsR ; * 14.02.1965 Bojnice ; ord.: 20.06.1999 Podolínec ;

   pôs.: CSsR

 

Lichtner  Ján, Sch.P.; * 02.05.1952 Horná Štubňa ; ord.: 18.03.1983 ;

   pôs.: Sch.P.,  Nitra

 

Limanówka  Jerzy, SAC ; * 26.09.1964 Mszana D.-PL ; 05.05.1990 Warszawa

   pôs.: SAC

 

Lorenc  Peter, SDB ; * 07.02.1976 Malacky ; ord.: 12.06.2005 Šaštín ;

   pôs.: SDB

                                                                                                                

Lubelski  Tadeusz, CM ; * 04.08.1940 PL ; 04.06.1966 PL ;

   pôs.: CM, Polsko

 

Lukáč  Marcel ; * 21.06.1977 Krupina ; ord.: 22.06. 2002 Krupina ;

   pôs.: suspendovaný

 

Lukáč  Pavel ;* 06.08.1974 Krupina ;  ord.: 18.06.2000 Bratislava ;

 pôs.:  OOS

 

Macej  Ján, OFM Cap. ThLic.; * 30.12.1972  Lipany ; ord.: 27.06.1998 Bratislava ; 

   pôs.: OFM Cap.

 

Macejko  Vincent, ThLic., SDB ; * 28.07.1957 Spiš. Nová Ves ; ord.: 12.09.1992

   Bardejov ;  pôs.: SDB

 

Macura  Štefan, OFM Cap. ; * 26.12.1958 Žilina ; ord.: 29.10.1987 Warszawa;

   pôs.: OFM Cap.

 

čovský  Jaroslav; * 17.07.1970 Šurany ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.:  BA

 

Mahulányi  Jozef ; * 06.10.1966 Štúrovo ; ord.: 17.06.1990 Bratislava ;

   pôs. TT

 

Majda  Marián, ICLic. ; * 06.04.1967 Martin ; ord.: 29.06.1992 Banská

   Bystrica ; pôs.:  ZA                                                       

 

Martinček  Ján, CM ; *  02.10.1973 Žilina ; ord.: 18.06.2000 Spiš. Podhradie ;

   pôs.: CM

 

Martiška  Marek, MIC ; * 03.03.1980 Trenčín ; ord.: 30.04.1995 ;

   pôs.:  MIC

 

Masarik  Peter ; * 07.06.1972 Krásno n. Kysucou ; ord..; 15.06.1996 Krásno

   n. Kysucou ;  pôs.: suspendovaný

 

Masný  Michal ; * 16.09.1977 Žilina ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.:  ZA    

 

Mašek  František; * 24.02.1978 Zlaté Moravce; ord. 15.06.2002

   pôs.: TT                      

 

Mašľanka JaroslawSCJ ; * 12.07.1973 Lososina-Pl ; ord.: 29.05.1999 Pl.

   pôs.: SCJ - Veľké Ripňany - NR

 

Maťašovský  Norbert ;* 06.06.1969 Zvolen ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: suspendovaný

 

Maťko  Peter ;* 26.01.1973 Martin ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: suspendovaný

 

Mažáry  Jaroslav ;* 26.03.1977 Banská Bystrica ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.: laicizovaný

 

Meloš  Lukáš ;* 26.08.1967 Brezno ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: suspendovaný

 

Meľuch  Ján, CM ; 23.03.1957 Pongracovce ; ord.: 18.06.2000 Spišské Podhradie    pôs.: CM

 

Meňuš  Jozef ;* 03.11.1970 Krupina ; 19.11.1994 Rykynčice ;

   pôs.:  suspendovaný

 

Mičuda  Viktor ; * 25.01.1957 ; ord.: 15.06.1996 ;

   pôs.:  RV

 

Mikula Vladimír Gabriel, OFM Cap., ThLic. ; * 14.01.1964 Bratislava ; ord.:

   22.06.1996 Bratislava ;  pôs.: OFMCap.

 

Minárik  Ján, ICLic.; * 10.06.1955 Bánovce n. Bebravou ; ord.: 16.06.1985

   Banská Bystrica ; pôs.:  OOS

 

Miščo  Jakub  Vladimír, OP ; * 13.05.1964 Košice ; ord.: 27.06.1998 Olomouc

   pôs.: OP

 

Mišovič  Bernard, SJ ; * 10.01.1954 Abrahám ; ord. 14.07.1991;

    Pôs.: SJ

 

Mišura  Rastislav ; * 10.08.1964 Nové Mesto n. Váhom ; 15.06.1991 Banská

   Bystrica ; pôs.: suspendovaný  (starokat. cirkev)

 

Mišuth  Viktor, CSsR ; * 19.02.1959 Sobrance ; ord.: 20.06.1998 Podolinec

pôs.: CSsR

 

Molon  Stanislaw, MS ; * 08.08.1960 Dynow-PL ; 09.05.1987 PL ;

   pôs.: MS                                                                                               

 

Motýľ  Jozef, SDB ; * 24.10.1969 Prešov ; ord.: 05.05.2001 ;

   pôs.:  SDB

 

Mozoľa  Ján ; * 04.12.1961 Krupina ; ord.: 12.06.1999    

   pôs.: TT

 

Mrzyglód  Tadeusz, CMF ; * 12.11.1965 Przydonica-PL ; or.: 17.05.1997

   Wroclaw ; pôs.:  CMF-Polsko

 

Nemček  Ivan  Leopold, OFM Cap., Ing.; * 29.10.1956 Púchov ;

   ord.: 30.03.1990 ; pôs.: OFM Cap.

 

Noga  Jozef, CM ; * 29.10.1970 Žilina ; ord.: 26.11.1994 Trnava ;

   pôs.: CM

 

Obšivan  Miroslav, CM ; * 10.02.1973 Žilina ; ord.: 22.06.2002 Banská Bystrica ;

   pôs.: CM 

 

Okkel  Jozef; * 25.03.1955 Topoľčany ; ord.: 11.06.1979 Bratislava ;

   pôs.:   NR

 

Orlický  Alojz, Sch. P. ; * 06.03.1948 Cífer ; ord.: 20.08.1980 ;

   pôs.: Sch.P.

 

Otruba  Ján, OFM Cap., ThLic., Ing. ; * 26.07.1954  Bratislava ; ord.: 09.08.1978 

   Czenstochova (PL) ; pôs.: OFM Cap.

 

Pagáč  Fidel  Marko, OFM Cap., JCLic.; * 12.03.1960 Bratislava ;

   ord. 14.08.1988 ; pôs.: OFM Cap.

 

Pakoš  Pavel ; * 25.07.1966 Bojnice ; ord.: 17.06.1990 Banská Bystrica ;

   pôs.: laicizovaný

 

Pastierčin  MilanOFM Cap.; * 10.06.1975 Žilina ; ord.: 09.04.2005 Žilina ;

   pôs.: OFM Cap.

 

Paška  Martin, PaedDr.; * 17.10.1977 Levice ; ord.: 14.06.2003 Trnava ;

   pôs.: suspendovaný

 

Pavlásek  Anton ;* 04.04.1961 Bojnice ; ord.: 16.06.1985 Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Pavlík  Rudolf ; * 19.04.1960 Skalica ; ord.: 06.01.1991 Bratislava    

   pôs.: BA

 

Pavúček  Marek, OCD ; * 11.04.1976 Skalica ; ord.: 04.11.2001 Priechod ;

     pôs.:  suspendovaný

 

Pawlowski  Albin, MS ;* 20.11.1976 Rzeszow-Pl ; ord.: 05.06.2003 Debowiec-Pl

    pôs.: MS

 

Pečko  Pavol; * 25.09.1977 Ružomberok ; 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.: ZA

 

Pierwola  Andrzej, SAC ; * 14.10.1943 Stromowce-PL ; ord.: 08.06.1969

   Oltarzew-PL ; pôs.:  SAC ;

 

Piešťanský  Bohumil, SDB ; * 23.02.1971 Levice; or. 14.06.2003

 

Pillár  Pavol, SDB ; * 04.12.1978 Nitra ; ord.: 18.06.2006 Šaštín ;

   pôs.: SDB

 

Pintér  Miroslav ; * 1988 Veľký Krtíš ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica    

   pôs.:  suspendovaný

                                                                                   

Porubčan  Marek, CM ; * 02.05.1973 Bratislava ; ord.: 23.06.2001 Banská

   Bystrica ; pôs.: OOS

 

Pöstényi  Jozef, SDB ; * 08.02.1953 Kuklov ; ord.: 04.01.1985 Bratislava ;

   pôs.: SDB

 

Príhatný  Pavol, OFM Cap. ; * 28.02. 1972  Bardejov ; ord.: 10.11.2007 ;

   pôs.: OFM Cap.

 

Prochác  Peter ;* 19.08.1954 Bratislava ;  ord.: 10.06.1979  Bratislava

   pôs.: Linz – Rakúsko ;

 

Pšenčík  Norbert, OFM Cap. ; * 21.03.1971 Žilina ; ord.: 21.09.1999 Žilina ;

   pôs.: OFM Cap.

 

Pyzik  Stanislav, MS ; * 11.10.1979 ;  ord.: 17.05.2008     

   pôs.: MS     

 

Raab  Ferdinand, CSsR ; * 05.12.1965 Bojnice ; ord.: 05.07.1991 ;

   pôs.: suspendovaný

 

Regeš  Tomáš, CSsR ; * 25.05.1977  Kežmarok ; ord.: 17.06.2006  Staré Hory ;

   pôs.:  CSsR

 

Repko  Pavol, ICLic.; * 29.07.1954 Dolová Ves ; ord.: 15.06.1986 Prešov ;

   pôs.: TT

                                                                                                                

Revák  Cyril ;* 14.10.1952 Jakubovany ; 15.06.1980 Banská Bystrica ;

   pôs.:  KE

 

Režný  Róbert, CSsR ; * 02.10.1979 ; ord. 17.06.2006;

   pôs.: CSsR

 

Romaňák  František, CSsR ; *

   pôs.: CSsR

 

Rusňák  Martin, OCD ; * 28.08.1975 Skalica ; ord.: 04.11.2001 Priechod ;

   pôs.: suspendovaný

 

Ruttkay  Erich; * 15.06.1974 Bojnice ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RV                                    

 

Rydzewski  Grzegorz, SAC ; * 23.12.1961 Truszki-PL ; ord.: 09.05.1992 PL ;

   pôs.: SAC

 

Sabo  Alfonz  Vladimír, OP ; * 20.02.1972 Snina ; ord.: 25.06.1998 Olomouc ;

   pôs.: OP

 

Sabol  Peter ;* 08.01.1966 Janov (PO) ; ord.: 02.09.2001 Trnava ;

   pôs.:  TT

 

Sabol  Peter, SJ ; * 18.06.1976 Prešov ; ord.: 26.06.2004 Prešov ;

   pôs.:  SJ

  

Sabol  Stanislav ; * 10.10.1952 Bratislava ; ord.: 06.06..1976 Bratislava

   pôs.: BA

 

Seko  Roman, ThLic. ; * 10.06.1973 Považská Bystrica ; ord.: 28.06.1997 Martin ; 

   pôs..  ZA

 

Sendrej  Pavol, CSsR ; * 20.07.1960 Kamienka ; ord.: 29.05.1994 Tuchow-PL ;

   pôs.: CSsR

 

Sitaš  Juraj ;* 28.08.1961 Bratislava ; ord.: 29.06.1992 Banská Bystrica ;

   pôs.:  OOS

 

Skurčák  Ján ; * 09.04.1979 Chynorany ; ord.: 21.06.2003  Krásno nad Kysucou ;

   pôs.: suspendovaný

 

Slezák  Pavol ; * 28.08.1980  Bojnice ; ord.: 02.10.2004  Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Sliž  Cyril, SDB ;  * 17.05.1969  Ružomberok ;  ord.: 29.01.2000 ;

   pôs.:  SDB

 

Slobodník  Peter, CSsR ; * 13.08.1971 Kežmarok ; ord.: 20.06.1998 ;

 

Smelý  František ;  * 19.09.1967 Petrovany ; ord.: 15.06.1991 Banská Bystrica ;

   pôs.: OOS

 

Solár  Vladimír ;* 03.02.1976 Trenčín ; ord.: 16.06.2001 Banská Bystrica ;

   pôs.: laicizovaný

 

Solík  Ľubomír ; * 19.11.1974 Ilava ; ord.: 19.06.1999 Trenčín ;

   pôs. :  NR

 

Spišiak  Martin ;* 08.05.1973 Banská Bystrica ; ord. 19.06.1999 Banská Bystrica

   pôs.: suspendovaný

 

 Stebnický  Ľuboš, SDB ; * 07.03.1977 Humenné ; ord.: 17.06.2006 ;

   pôs.: SDB

 

Steinhubl  Peter ; * 29.05.1981 Bojnice ; ord.: 17.06.2006 Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Suchý  Marek ; * 15.05.1972 Krupina ; ord.: 13.06.1998 Bratislava ;

   pôs.:  TT

 

Svrček  Miroslav ;  * 10.01.1980 Partizánske ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Szaniszló  Innocent  Vladimír,OP ; *

   pôs.: OP

 

Szewczyk  Andej, OCD ; * 20.09.1971 Kraków ; ord.: 10.05.1977 Kraków ;

  pôs.:  OCD  -  PL                                                                                                           

 

Sztuczka  Julian  Gierard, MIC ; * 06.06.1953 PL ; ord.: 14.06.1981 ;

   pôs.: MIC - Polsko

 

Šášik  Milan, CM ; * 17.09.1952 Lehota ; ord.: 06.06.1976 Bratislava ;

   pôs.: Ukrajina – biskup, ordinár

 

Ščerban  Benedikt  Myroslav, OFM ; *  ; ord.: 29.06.2005 ;

    pôs.: OFM

 

Šebo  Jozef, SDB ; * 27.10.1937 Tesárske Mlyňany ; ord.: 10.06.1970

   Bratislava ;  pôs.: SDB

 

Šeliga  Alojz, CM, Ing. ; * 08.06.1970 Žilina ; ord. 18.06.2000 Sp. Podhradie ;

   pôs.: CM

  

Śledziňski  Miroslav, MIC ; * 14.02.1962 Pl ; ord.: 07.06.1992 PL.

   pôs.: MIC - Polsko

 

Šmál  Jozef ;* 22.06.1950 Dúbravy ; ord.: 15.06.1975 Bratislava ;

    pôs.: suspendovaný

 

Šmondrk  Ábel ; * 03.01.1945 Veľká Lehota ; ord.: 04.06.1967 Bratislava ;

   pôs.: laicizovaný

 

Šmondrk  Stanislav ;* 18.07.1977 Nová Baňa ; ord.: 21.06.2003 Banská

   Bystrica ; pôs.: suspendovaný

 

Šofranko  Jozef, SJ ; * 25.05.1977 Prešov ; ord.: 24.06.2006 Prešov ;

   pôs.:  SJ

 

Štefánik  Michal ; * 13.09.1980 Šurany ; ord.: 18.06.2005 Bratislava ;      

   pôs.:  NR

 

Štefurik  Hilár  Jozef, OP ; * 09,03,1956 Zborov ; ord.: 21.10.1983 Bratislava ;

   pôs.: OP - Košice

 

Švihra  Slávko,SDB ; * 03.08.1959 Lipt. Mikuláš ; ord.; 12.08.1992 Bardejov

   pôs.: SDB

 

Taliga  Juraj ; * 04.09.1945  Nové Zámky ; ord.: 09.06.1974  Bratislava ;

   pôs.:

 

Tencer  Dávid  Bartimej, OFM Cap., ThLic.; * 18.05.1963 Nová Baňa ;

   ord.: 17.06.1986 Banská Bystrica ; pôs.: biskup - Island

 

Timko  Jozef, OFM cap., Ing.:

    pôs.. OFM Cap

 

Toldy  Marián ;* 01.08.1967 Veľký Krtíš ; ord.: 17.08.1991 Modrý Kameň ;

   pôs.: suspendovaný

 

Tomaka  Andrzej, MS ; * 17.01.1976 Rzeszów-PL; ord.: 15.05.1993 Debovec-PL ;

   pôs.: MS

 

Tomaštík  Dismas  Michael, OFM Cap.; *  ; ord.: 20.04.1996 ;

    pôs.: OFM Cap.

 

Tomčanyi  Viktor ; * 22.04.1968 Zlate Moravce ; ord.: 28.06.1997 Martin

    pôs.: NR

 

Tomek  Pavol, ThLic., Ing. ; * 30.04.1955 Trenčín ; ord.: 30.12.1985  ;

   pôs.:  TT

 

Topor  Štefan ;* 24.12.1954 Bertotovce ; ord.: 18.06.1981 Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Tóth  Sándor ; * 03.06.1956   ; ord.: 16.05.1988 ;

    pôs.: TT

 

Trebski  KrzysztofOSCam. ; * 12.09.1965 Łódz-PL ; ord.: 28.08.1993  ;

   pôs.: OSCam-Polsko

 

Turňa  Marián, OFM Cap.: * 08.09.1972 Brezno ; 30.06.2008 Bratislava ;

   pôs.: OFMCap. ;

 

Uher  Rudolf, SJ ; * 17.11.1968 Piešťany ; 29.07.1995 Bratislava ;

   pôs.: SJ

 

Urban  Štefan, SDB ; * 27.09.1945 Bzovík ; ord. 24.04.1973 tajne ;

   pôs. SDB

 

Valent  Andrej, OCD ; *  25.11.1979 Detva ; ord.: 13.05.2006 Kraków ;

   pôs.:  OCD

 

Vaľko  Miroslav, CM ; *  ; ord.: 17.06.2018 Bratislava ;

   pôs. CM

 

Vaňo  Pavol ;* 09.07.1966 Zlaté Moravce ; ord.: 17.06.1990 Banská Bystrica ;

   pôs.: NR

 

Varecha  Štefan, CSsR ; *

   pôs.:  CSsR

 

Varga  Stanislav, ThDr., PhD.; * 18.12.1965 Topoľčany ; ord.: 17.06.1989 B.  

    Bystrica ; pôs.:  OOS

 

Vavrek  Peter  Stanislav, OP ; * 28.08.1976 Vranov n. Topľou ; ord.:

   08.06.2002 Košice ; pôs.:   OP                                                                        

 

Veselský  Peter, SDB ; * 20.05.1974 Trnava ; ord.: 14.06.2003 Banská Bystrica ;

   pôs.: SDB

 

Vilhan  Dušan, SDB; * 24.05.1972 Rimavská Sobota ; 15.06.2002 Banská

   Bystrica ; pôs.: SDB

 

Viktorín  Miloš, OCD ; * 14.12.1970 Bánoce n. Bebravou ; ord.:00.05.2003 Krakov ;

 

Volko  Ľuboš ; * 19.11.1965  Zvolen ; ord.: 17.06.1990  Banská Bystrica ;

   pôs.: suspendovaný

 

Wechter  Ján ;* 07.05.1971 Bratislava ; ord.: 12.06.1999 Bratislava ;

   pôs.: Eisenstad – Rakúsko ;

 

Wiergowski  Bogumil, OCD ; * 01.10.1956 PL ; ord.: 24.05.1990 PL ;

   pôs.: OCD Polsko

 

Zauška  Ján, SDB ; * 07.08.1946 Selce ; ord.: 24.08.1977 Kraków ;

   pôs.: SDB

 

Zemko  Pavol, ThDr. ; * 21.11.1964 Topoľčany ; ord.: 18.06.1988 Banská

   Bystrica ;  pôs.  TT

 

Zmatek  Bonaventúra  Jozef, OFM Cap.; * 26.02.1978 Nové Zámky ; ord.: 15.09.1988     pôs.: OFM Cap.

 

Zonták  Stanislav, CM, ThLic.; * 25.09.1961  ; ord.: 15.06.1986 Banská

    Bystrica ; pôs.: CM

 

Žemba  Pavol ;* 05.11.1961 Kamienka ; ord.: 09.10.1989 Sidlice-PL ;

   pôs.:  TT

 

Židek  Pavol ; * 04.02.1949 Rajec ; ord.: 10.06.1973 Bratislava ;

   pôs.:  ZA

                                                               

Žilka  Martin ; * 04.03.1971 Banská Bystrica ;  ord.: 28.06.1997  Martin ;

   pôs.: suspendovaný